De Greenstopper®

Door samenwerking tussen een ervaringsdeskundige in wegbeheer, een ondernemer en een creatieve verkeerskundige is de Greenstopper ontwikkeld. Na het product meerdere malen te hebben geoptimaliseerd, is de Greenstopper nu gereed voor gebruik. Deze innovatieve en maatschappelijk verantwoorde oplossing gaat voor verandering in het bermonderhoud zorgen.

Bermonderhoud: huidige situatie

De bermen langs Nederlandse wegen staan vol met lichtmasten, verkeersborden, bermplankjes en hectometerpaaltjes. Allemaal obstakels tijdens het maaien, waardoor na-maaien met een bosmaaier noodzakelijk is. Dit is in alle opzichten nadelig:
• Zwaar en onveilig werk voor de uitvoerende medewerker
• Veroorzaakt verkeershinder • Vervuilt het milieu
• Beschadigt lichtmasten
• Tijdsintensief
• Kostbaar

Het probleem is groot en de huidige oplossingen zijn niet toereikend. Tijd voor verandering!

Bermonderhoud: Met Greenstopper

Efficiënt:
• Tijdbesparend
• Kosten reducerend
• CO2 neutraal

Maatschappelijk verantwoord:
• Geproduceerd van gerecycled materiaal
• Reductie uitlaatgassen (maaien met een bosmaaier overbodig)
• Verlengt levensduur lichtmasten
• Bevordert doorstroming verkeer
• Bevordert veiligheid weggebruikers
• Minder claims door rondvliegende stenen

Verbetert de arbeidsomstandigheden uitvoerende medewerkers:
• Verkort werktijd langs drukke wegen
• Minder risicovolle arbeid
• Minder lichamelijk zware arbeid

Technische specificaties
• Diameter: 90 cm
• Materiaal: Gerecycled kunststof
• Kleur: Donkergrijs*
• Gewicht: 2,5 kg

Werkwijze
1. De diameter van de mast opmeten.
2. De twee Greenstopper-delen op maat maken.
3. De Greenstopper-delen om de mast heen leggen en in elkaar klikken.

Deze handelingen kosten slechts enkele minuten.

De diameter van de mast correspondeert met de diameter van een ring op de Greenstopper. De mastdiameters staan op de Greenstopper aangegeven zodat eenvoudig te bepalen is bij welke ring de Greenstopper afgezaagd moet worden. De Greenstopper kan gemakkelijk op maat gezaagd worden met een handzaag of een kleine decoupeerzaag. Bij het in elkaar klikken van de twee delen vallen ze meteen in een slot, waardoor ze niet meer uit elkaar te halen zijn. Alleen bij bermplankjes is een 4e handeling vereist, namelijk het plaatsen van een adapterplaatje op de Greenstopper en het bevestigen van een schroef boven dit plaatje t.b.v. de vergrendeling aan het bermplankje.

De Greenstopper nader toegelicht

De Greenstopper is een manchet van gerecycled kunststof met een diameter van 90 cm en een dikte van 3 mm. De Greenstopper bestaat uit twee delen die op een eenvoudige manier aan elkaar te koppelen zijn. Door middel van de manchet, die je makkelijk en snel kunt inkorten, is de Greenstopper voor elke willekeurige paal/mast op maat te maken. Zelfs voor bermplankjes is de Greenstopper geschikt.

Waarom een Greenstopper om uw masten, palen, bermplanken?

Minder lichamelijk zware arbeid voor de uitvoerende medewerkers.
In de zomermaanden worden de bermen en groenstroken circa 2-4 keer machinaal gemaaid. Rond masten en palen wordt het gras handmatig (met een bosmaaier) gemaaid. Dit is voor de medewerkers die dit werk uitvoeren lichamelijk een zware klus. De hele dag een zware bosmaaier om je nek met de herrie en de benzinewalmen en opvliegende stof en steentjes. Hier komt nog eens bij dat deze werkzaamheden grotendeels langs drukke wegen (Rijkswegen, Provinciale wegen en ontsluitingwegen) moeten worden uitgevoerd. De maaiwerkzaamheden zijn dus niet alleen lichamelijk zwaar maar ook nog eens gevaarlijk vlak langs de rijbaan. Bovendien zijn de uitlaatgassen van het verkeer en de bosmaaier slecht voor de uitvoerende medewerker. Door het gebruik van de Greenstopper is het niet meer nodig om na het machinaal maaien van bermen groenstroken etc., handmatig het gras rond de palen, lichtmasten en bermplanken te maaien, omdat het er eenvoudigweg niet meer is.

Kostenbesparing.
Het gebruik van de Greenstopper bespaart o.a. arbeidsuren, kosten voor het herstellen/vervangen van beschadigde obstakels (lichtmasten, bermplankjes etc.) en kosten voor wegafzettingen. Op basis van twee maaibeurten per jaar wordt er gemiddeld door het gebruik van de Greenstopper per obstakel per jaar 8 euro bespaard.

Minder overlast voor de weggebruikers.
Het toepassen van de Greenstopper betekent minder overlast voor de weggebruiker, minder snelheidsbeperkingen en dus ook minder ongevallen. Ook de steenslag op autoruiten die wordt veroorzaakt door rondvliegende steentjes tijdens maaiwerkzaamheden wordt met de Greenstopper tegengegaan.

Langere levensduur van de lichtmasten.
Tijdens de maaiwerkzaamheden wordt de lichtmast regelmatig door de bosmaaier geraakt, waardoor de coating van de mast beschadigt. Hierdoor ontstaat roestvorming op het meest kwetsbare gedeelte van de mast, wat de levensduur van de mast verkort. Door de Greenstopper te gebruiken wordt de coating van de mast niet meer beschadigd, met als resultaat verlenging van de levensduur van de lichtmast.

Bezuinigen zonder grote investering vooraf!
Na aanschaf van de Greenstopper is de investering na circa 3 jaar terugverdiend. De daaropvolgende jaren zal de Greenstopper jaarlijks een besparing opleveren.

 

* De Greenstopper is standaard donkergrijs en van gerecycled kunststof. Hij kan ook geleverd worden in andere kleuren van virgin materiaal.